Veel mensen komen sinds 2010 niet meer  in aanmerking voor belasting-teruggave wegens ziektekosten (buitengewone lasten), omdat de drempel erg hoog is. Bovendien zijn met ingang van 2009 medische kosten aan ogen (bril, lenzen, laseren) NIET meer aftrekbaar. Met ingang van 2014 zijn scootmobielen, rolstoelen en aanpassingen aan woningen NIET meer aftrekbaar en hulpmiddelen zijn slechts aftrekbaar als deze hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt.

MAAR als u of een laag inkomen heeft  (waardoor de drempel niet zo hoog is) of hoge ziektekosten zelf heeft betaald (bijvoorbeeld: tandarts, orthodontie, hulpmiddelen), dan is het zinvol om dit deel van de aangifte nauwkeurig uit te rekenen.

Lage inkomens kunnen vaak tegemoetkoming krijgen van ziektekosten in de vorm van bijzondere bijstand van de gemeente.