Met ingang van 01 augustus 2022 is het arbeidsrecht veranderd : de werkgever moet veel meer informatie verstrekken aan de werknemers

zie link :  https://zozitwet.nl/informatieplicht-werkgever-uitgebreid/

 

Met ingang van 1 januari 2020 is het arbeidsrecht drastisch veranderd.     

Meest ingrijpende veranderingen:

* oproepkrachten/nul-uren contracten mogen alleen nog als het in de CAO toegestaan is of als de werkzaamheden an sich incidenteel zijn.

* er mogen maximaal 3 contracten binnen 3 jaar zijn: 4e contract is vast dienst verband. Na een onderbreking van minimaal 6 maanden, begint een nieuwe 3 jaars termijn (3x3x6).

* in een contract van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd worden afgesproken

* bij een contract van 6 maanden of langer, moet de werkgever 1 maand vóór het einde SCHRIFTELIJK opzeggen (met motivering)of de voortzetting van het contract meedelen. N.B. sanctie: 1 maandsalaris betalen.

* bij ontslag na een diensttijd van minimaal 6 maanden, moet de werkgever een transitievergoeding betalen aan de werknemer. Deze transitievergoeding is afhankelijk van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer.

* een concurrentiebeding mag NIET bij een contract voor bepaalde tijd, tenzij de werkgever de noodzaak ervan kan aantonen.

* een werknemer heeft na het tekenen van een beeindigingsovereenkomst een bedenktijd van twee weken, als de werkgever dit niet vermeldt...heeft de werknemer drie weken bedenktijd!

*Er is weer ontslag mogelijk bij meerdere gronden.

* De ww-premie voor tijdelijke arbeidscontracten is 5% hoger dan de ww premie voor personeel in vaste dienst. Als een deeltijd-werknemer méér dan 30% overwerk heeft, moet over het overwerk ook de hogere ww premie afgedragen worden. Deze overwerk-regel is vanwege de corona in 2020 NIET geldig.