Ik heb de opleiding Federatie Belastingadviseur gedaan en in 2014 is deze opleiding gefuseerd met de Belastingconsulent-opleiding tot het Register Belastingadviseurs (informatie www.rb.nl).

Mijn titel is daardoor met ingang van 2014 RB (Register Belastingadviseur).

Het Register Belastingadviseurs verzorgt de opleiding, biedt nascholing voor de leden en controleert de leden periodiek. De leden zijn verplicht jaarlijks bij te scholen (ca 20 dagdelen per jaar).
De Raad van Tucht behandelt klachten over individuele leden.