Het kabinet wilde met ingang van 2025 een box III stelsel op basis van het werkelijke rendement. Ze willen dit vormgeven middels een vermogensaanwasbelasting. Hierbij wordt jaarlijks belasting geheven over reguliere inkomsten zoals rente, dividend en huur minus kosten. Tevens wordt er geheven over de (on)gerealiseerde waardeontwikkeling van het vermogen (bijv. koerswinst /verlies of waardestijging/ daling van onroerend goed).

De exacte invulling hiervan is nog niet bekend.

De invoering is al wel 1 jaar vertraagd...naar 2026.