Als gevolg van de Hoge Raad uitspraak eind 2021 heeft het kabinet besloten om de box III berekening voor de jaren 2023 en 2024 te baseren op het systeem van de herstelwet.

Forfaitaire rendement  2023:

voor banktegoeden    nog niet bekend

voor schulden            nog niet bekend

voor overige bezittingen     6,17 %

Het belasting tarief 2023 is  32%                  

De belasting op overige bezittingen is  dus 6,17% x 32 % = 1,965 % per jaar ....

 

Vooruitlopend op het nieuwe Box III stelsel wil het kabinet de leegwaarde ratio per 2023 aanpassen, waardoor dus het vastgoed sneller op basis van 100% van de WOZ wordt belast.