Het vermogen van een persoon is de waarde van alle bezittingen, minus alle schulden, dus inclusief de waarde van uw bedrijf.

  • Maar hoelang wilt u genieten van uw vermogen ?
  • Wanneer wilt u uw kinderen laten meegenieten ?

Bij grotere vermogen (vanaf ca. 80.000 euro) loont het om voor uw overlijden te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Het tarief voor schenkingen aan kinderen begint met 10%.

De 'normale' jaarlijkse vrijstelling voor een schenking aan uw kind bedraagt € 6.035 (2023).

en kleinkinderen kunt u jaarlijks belastingvrij schenken! (2023: € 2.418).

De verhoogde woning vrijstelling € 106.671 was tot en met 2022.

Met ingang van 2023 is er nog wel de eenmalig verhoogde vrijstelling ad. € 28.947 voor kinderen tussen de 18-40 jaar.

Bij grote vermogens kan men jaarlijks de 'goedkopere' 10% benutten bijv. door 3 jaar € 130.000 te schenken in plaats van in 1 jaar x € 390.000.