Giften aan in Nederland gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele of algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar. Maar er zijn wel beperkingen: het totaal geschonken bedrag - per jaar- moet hoger zijn dan 1% van uw inkomen. Als u die drempel niet haalt, is het handiger om eens in de twee jaar te geven bijv. in januari en december en daarna 1 jaar niet.

Alleen giften aan erkende instellingen zijn aftrekbaar ! (ANBI-erkenning: op te vragen via de belastingdienst-website). Buurthuizen, sportclubs, etc hebben met ingang van 2010 de SBBI-erkenning; giften aan hen zijn in principe NIET meer aftrekbaar, tenzij deze instellingen binnen bepaalde voorwaarden georganiseerd zijn.

Met ingang van 2012 worden giften aan culturele instellingen verhoogd met 25%. Het maximale aftrekbare bedrag (tot 10% van je inkomen) wordt ook met deze verhoging (max. € 1.250) verhoogd. Per saldo is dus maximaal 9% van je inkomen -plus de 'culturele' verhoging aftrekbaar.

Periodieke giften (= gift naar aanleiding van de schriftelijke toezegging dat er minimaal 5 jaar een vast bedrag geschonken wordt)worden niet beperkt door een drempel of maximum. Met ingang van 2014 is er geen notariele akte meer verplicht voor een periodieke schenking!     Vaak kan in de schenkingsovereenkomst aangevinkt worden dat de schenking stopt bij opname in een tehuis, overlijden en werkloosheid.

Door jurisprudentie zijn contante giften niet meer aftrekbaar.

In het kader van de fraude bestrijding wil de politiek een strenger toezicht op ANBI-instellingen en mogelijk een maximale aftrek per jaar.