Als u een sterk wisselend inkomen heeft, kunt u de inkomens in een aaneengesloten periode van drie jaar middelen.Hiermee kunt u tariefsvoordeel bereiken: bijvoorbeeld hoog inkomen tegen 49,5% belast, wordt door middeling tegen 37,07% belast.

N.B. De middeling is per 01 januari 2023 afgeschaft...dus de laatst mogelijke middeling is 2022-2023-2024 (volgens toezegging minister Kaag).

Het verzoek tot middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag (inkomstenbelasting) over de drie jaren van het herrekentijdvak onherroepelijk is komen vast te staan. Het verschil tussen de werkelijk betaalde belasting en de herrekende belasting wordt teruggegeven voorzover het bedrag hoger is dan € 454.

N.B. Inkomen boven de ca. 69.400 euro is altijd met 49,5% belast. Bij sterke wisselingen boven dit bedrag krijgt u via middeling dus geen geld terug.