Met ingang van 01 januari 2018 trouwt iedereen die niets regelt, in een beperkte gemeenschap van goederen.

Alles wat vóór het huwelijk van elke partner was, blijft van die partner. Alles wat gemeenschappelijk was vóór het huwelijk, valt in die beperkte gemeenschap. Alles wat geerfd of geschonken wordt aan één van de partners tijdens het huwelijk, blijft van die partner  en valt dus niet in de gemeenschap.....tenzij bij testament/schenking expliciet bepaald is dat het wél in de gemeenschap valt.

In verband met het overlijden (of een eventuele scheiding) moeten de partners dus per bedrag/bezit bij houden wat van wie is!  

 Bovendien moeten onderlinge leningen/afspraken vastgelegd worden.

Of ...als je de 'oude' gemeenschap van goederen wil,  moet je vóór het huwelijk naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te maken. De overheid biedt ook de mogelijkheid om (via Digid) aan te geven dat je NIET kiest voor de beperkte gemeenschap van goederen.

Meer vragen? Bel voor een afspraak: 0343-563.944