Disclaimer website

De informatie op de website van Corrie van Lunteren wordt met zorg samengesteld, maar er is geen garantie dat het compleet of kloppend is.

De vermelde informatie is voor algemeen gebruik. Het is niet gericht op individuele situaties.

Corrie van Lunteren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (in)directe schade door het gebruik van de op deze website beschikbare informatie en de informatie van de websites waarnaar wordt verwezen .