Het vermogen van een persoon is de waarde van alle bezittingen, minus alle schulden, dus inclusief de waarde van uw bedrijf.

  • Maar hoelang wilt u genieten van uw vermogen ?
  • Wanneer wilt u uw kinderen laten meegenieten ?

Bij grotere vermogen (vanaf ca. 80.000 euro) loont het om voor uw overlijden te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Met ingang van 2010 begint het tarief voor schenkingen aan kinderen met 10%. Of wilt u uw kinderen helpen bij de financiering van hun huis/de verbouwing ? Door geld te lenen of door de maximale bedragen te schenken?

Met ingang van 2020 mag er €105.302 (2021) geschonken (eenmalige vrijstelling *))worden aan iemand tussen de 18 en 40 jaar (of wiens partner jonger is dan 40 jaar), als de schenking gebruikt wordt voor de eigen woning. Maar eerder benutte schenkingsvrijstellingen kunnen dit bedrag verlagen, eventueel tot nihil!

Ook kleinkinderen kunt u jaarlijks belastingvrij schenken! (2021: € 3.224).

*) De 'normale' jaarlijkse vrijstelling voor een schenking aan uw kind bedraagt € 6.604 (2021).

N.B. De 2021 zijn -eenmalig /vanwege corona- met € 1.000 verhoogd ten opzichte van 2020.