Een T-biljet mag worden ingestuurd over de afgelopen 5 jaar.
Dus heb je in een jaar:

  • niet elke maand gewerkt en is er wel loonbelasting ingehouden
  • rente betaald in verband met de hypotheek op je woning
  • veel ziektekosten zelf betaald (maandelijkse premie en eigen risico tellen NIET mee).
  • veel weggegeven aan goede doelen met ANBI-keurmerk
  • een studie zelf betaald (lesgeld, examengeld en verplichte boeken/leermiddelenlijst), die meer dan € 250 kostte per jaar (t/m 2021)

Vul dan een T-biljet in !

N.B. Voor studiekosten komt er in 2022 een voucher-systeem (directe vergoeding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt). De studiekosten-aftrek in de inkomstenbelasting komt dan te vervallen.