Heeft u een testament ?

Weet u nog wat erin staat ?

Weet u wie er van u erft als u geen testament maakt ?

Wilt u uw erfenis verdelen tussen kinderen uit meerdere huwelijken ?

Of wilt u uw partner verzorgd achterlaten (en uw kinderen een kleiner erfdeel geven) ?

Meer vragen dan antwoorden?

Bel ons voor een afspraak!