Als u een sterk wisselend inkomen heeft, kunt u de inkomens in een aaneengesloten periode van drie jaar middelen.Hiermee kunt u tariefsvoordeel bereiken: bijvoorbeeld hoog inkomen tegen 49,5% belast, wordt door middeling tegen 37,35% belast.

Het verzoek tot middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag (inkomstenbelasting) over de drie jaren van het herrekentijdvak onherroepelijk is komen vast te staan. Het verschil tussen de werkelijk betaalde belasting en de herrekende belasting wordt teruggegeven voorzover het bedrag hoger is dan € 454.

N.B. Inkomen boven de ca. 68.507 euro is altijd met 49,5% belast. Bij sterke wisselingen boven dit bedrag krijgt u via middeling dus geen geld terug.

De middeling wordt (binnenkort?) beschikbaar op mijnbelastingdienst.nl.