De box III belasting wordt berekend op basis van drie schijven t/m 2022. Op basis van forfaitair rendement per onderdeel in 2023 en later

De 2023  en tarieven zijn:

voor:   forfaitair rendement belastingtarief
banktegoeden   ?  % 32%
schulden   ?  % 32%
overige bezittingen   6,17% 32%

Het rendement voor banktegoeden en schulden is nog niet bekend.

Elke belastingplichtige heeft recht op een heffingsvrij vermogen van € 57.000 (2023):

voor een echtpaar is dus de eerste € 114.000 niet belast.

Mogelijk komen er over de 2023-systeem ook rechtszaken aangezien het overige bezittingen-rendement voor sommige vermogensbestanddelen een hoge belasting oplevert o.a. groene beleggingen/ laag renderende  pachtgronden. Hierover is momenteel (december 2022) nog geen duidelijkheid.

 

De 2022-schijven en tarieven zijn:

van tot forfaitair rendement belastingtarief
0 50.650 1,82% 31%
50.651 962.350 4,37% 31%
vanaf 962.351 5,53% 31%

 

 

Elke belastingplichtige heeft recht op een heffingsvrij vermogen van € 57.000 (2023):

voor een echtpaar is dus de eerste € 114.000 niet belast.

 

voor 2022:

Echter door recente jurisprudentie is deze berekening voor banktegoeden als 'te zwaar' belast' -beoordeeld.

(Zie Herstelwet voor de alternatieve berekening.)

Kortom voor belastingplichtigen met relatief veel banktegoeden zal de alternatieve berekening resulteren in een teruggave.

Belastingplichtigen met relatief weinig banktegoeden, blijven betalen op basis van het bovenstaande schema.