Oude postweg 123
3711 AE Austerlitz

 

0343-563944
U bevindt zich hier: Denk aanhuwelijksvermogenrecht na 01 januari 2018

huwelijksvermogenrecht na 01 januari 2018

Met ingang van 01 januari 2018 trouwt iedereen die niets regelt, in een beperkte gemeenschap van goederen.

Alles wat vóór het huwelijk van elke partner was, blijft van die partner. Alles wat gemeenschappelijk was vóór het huwelijk, valt in die beperkte gemeenschap. Alles wat geerfd of geschonken wordt aan één van de partners tijdens het huwelijk, blijft van die partner  en valt dus niet in de gemeenschap.....tenzij bij testament/schenking expliciet bepaald is dat het wél in de gemeenschap valt.

In verband met het overlijden (of een eventuele scheiding) moeten de partners dus per bedrag/bezit bij houden wat van wie is!  

 Bovendien moeten onderlinge leningen/afspraken vastgelegd worden.

Of ...als je de 'oude' gemeenschap van goederen wil,  moet je vóór het huwelijk naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te maken. De overheid biedt ook de mogelijkheid om (via Digid) aan te geven dat je NIET kiest voor de beperkte gemeenschap van goederen.

Meer vragen? Bel voor een afspraak: 0343-563944

Belastingadvies

Belastingen kom je vaker tegen dan je lief is: op je loonstrook, in je bedrijf, bij schenken / overlijden en bij gemeentelijke heffingen.
We vullen aangiften inkomstenbelasting, aangiften omzetbelasting, schenkings- en overlijdensaangiften in.

BTW aangifte

Wij kunnen uw BTW aangifte verzorgen zowel per maand, per kwartaal of per jaar.
U kunt alle inkoop- en verkoopfacturen brengen, dan tellen we de btw.
U kunt alle facturen in een (excel) overzicht zetten, dan controleren we de btw.
Aangezien het te betalen btw-bedrag vóór het einde van de maand, eindigend op het tijdvak, op de rekening van de belastingdienst moet staan, zijn de eerste twee weken van de maand het handigst voor een afspraak.

Administratie

Heb je al een administratie? Dan kijken we eerst hoe je dit doet en of/hoe dit handiger kan.                             Ik heb een excell-format gemaakt voor de administratie. Dit is snel aan te passen aan jouw situatie.                Je kunt dit excell-format zelf invullen, zodat we een balans/ Verlies-en winst kunnen opstellen.                    Eventueel kun je zelf de balans (leren) maken.                                                                                              Want ook voor administraties geldt: wij helpen voorzover het nodig is/ u dat wenst.

Financiele planning

Soms is het moeilijk de financiele gevolgen van een of meerdere veranderingen te overzien.
Wij bieden hulp bij het maken van een financiele planning, bijvoorbeeld bij:

  • Voor / na pensioen
  • Voor / na ontslag
  • Voor / na aankoop eigen woning
  • wel/niet fiscale partners zijn
  • wel/niet huwelijkse voorwaarden (ivm beperkte gemeenschap per 01 januari 2018!)
  • echtscheiding, einde samenwoning
  • hoe lang kan ik leven van mijn spaargeld ?
Ga naar boven