Oude postweg 123
3711 AE Austerlitz

 

0343-563944
U bevindt zich hier: Denk aanGiften aftrek

Giften aftrek

Giften aan in Nederland gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele of algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar. Maar er zijn wel beperkingen: het totaal geschonken bedrag - per jaar- moet hoger zijn dan 1% van uw inkomen. Als u die drempel niet haalt, is het handiger om eens in de twee jaar te geven bijv. in januari en december en daarna 1 jaar niet.

Alleen giften aan erkende instellingen zijn aftrekbaar ! (ANBI-erkenning: op te vragen via de belastingdienst-website). Buurthuizen, sportclubs, etc hebben met ingang van 2010 de SBBI-erkenning; giften aan hen zijn in principe NIET meer aftrekbaar, tenzij deze instellingen binnen bepaalde voorwaarden georganiseerd zijn.

Met ingang van 2012 worden giften aan culturele instellingen verhoogd met 25%. Het maximale aftrekbare bedrag (tot 10% van je inkomen) wordt ook met deze verhoging (max. € 1.250) verhoogd. Per saldo is dus maximaal 9% van je inkomen -plus de 'culturele' verhoging aftrekbaar.

Periodieke giften (= gift naar aanleiding van de schriftelijke toezegging dat er minimaal 5 jaar een vast bedrag geschonken wordt)worden niet beperkt door een drempel of maximum. Met ingang van 2014 is er geen notariele akte meer verplicht voor een periodieke schenking!     Vaak kan in de schenkingsovereenkomst aangevinkt worden dat de schenking stopt bij opname in een tehuis, overlijden en werkloosheid.

 

BTW aangifte

Wij kunnen uw BTW aangifte verzorgen zowel per maand, per kwartaal of per jaar.
U kunt alle inkoop- en verkoopfacturen brengen, dan tellen we de btw.
U kunt alle facturen in een (excel) overzicht zetten, dan controleren we de btw.
Aangezien het te betalen btw-bedrag vóór het einde van de maand, eindigend op het tijdvak, op de rekening van de belastingdienst moet staan, zijn de eerste twee weken van de maand het handigst voor een afspraak.

Financiele planning

Soms is het moeilijk de financiele gevolgen van een of meerdere veranderingen te overzien.
Wij bieden hulp bij het maken van een financiele planning, bijvoorbeeld bij:

  • Voor / na pensioen
  • Voor / na ontslag
  • Voor / na aankoop eigen woning
  • wel/niet fiscale partners zijn
  • wel/niet huwelijkse voorwaarden (ivm beperkte gemeenschap per 01 januari 2018!)
  • echtscheiding, einde samenwoning
  • hoe lang kan ik leven van mijn spaargeld ?

Belastingadvies

Belastingen kom je vaker tegen dan je lief is: op je loonstrook, in je bedrijf, bij schenken / overlijden en bij gemeentelijke heffingen.
We vullen aangiften inkomstenbelasting, aangiften omzetbelasting, schenkings- en overlijdensaangiften in.

Administratie

Heb je al een administratie? Dan kijken we eerst hoe je dit doet en of/hoe dit handiger kan.                             Ik heb een excell-format gemaakt voor de administratie. Dit is snel aan te passen aan jouw situatie.                Je kunt dit excell-format zelf invullen, zodat we een balans/ Verlies-en winst kunnen opstellen.                    Eventueel kun je zelf de balans (leren) maken.                                                                                              Want ook voor administraties geldt: wij helpen voorzover het nodig is/ u dat wenst.

Ga naar boven