Oude postweg 123
3711 AE Austerlitz

 

0343-563944
U bevindt zich hier: Denk aanInkomensmiddeling

Inkomensmiddeling

Als u een sterk wisselend inkomen heeft, kunt u de inkomens in een aaneengesloten periode van drie jaar middelen.Hiermee kunt u tariefsvoordeel bereiken: bijvoorbeeld hoog inkomen tegen 49,5% belast, wordt door middeling tegen 37,35% belast.

Het verzoek tot middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag (inkomstenbelasting) over de drie jaren van het herrekentijdvak onherroepelijk is komen vast te staan. Het verschil tussen de werkelijk betaalde belasting en de herrekende belasting wordt teruggegeven voorzover het bedrag hoger is dan € 454.

N.B. Inkomen boven de ca. 68.507 euro is altijd met 49,5% belast. Bij sterke wisselingen boven dit bedrag krijgt u via middeling dus geen geld terug.

De middeling wordt (binnenkort?) beschikbaar op mijnbelastingdienst.nl.

Belastingadvies

Belastingen kom je vaker tegen dan je lief is: op je loonstrook, in je bedrijf, bij schenken / overlijden en bij gemeentelijke heffingen.
We vullen aangiften inkomstenbelasting, aangiften omzetbelasting, schenkings- en overlijdensaangiften in.

Financiele planning

Soms is het moeilijk de financiele gevolgen van een of meerdere veranderingen te overzien.
Wij bieden hulp bij het maken van een financiele planning, bijvoorbeeld bij:

  • Voor / na pensioen
  • Voor / na ontslag
  • Voor / na aankoop eigen woning
  • wel/niet fiscale partners zijn
  • wel/niet huwelijkse voorwaarden (ivm beperkte gemeenschap per 01 januari 2018!)
  • echtscheiding, einde samenwoning
  • hoe lang kan ik leven van mijn spaargeld ?

Administratie

Heb je al een administratie? Dan kijken we eerst hoe je dit doet en of/hoe dit handiger kan.                             Ik heb een excell-format gemaakt voor de administratie. Dit is snel aan te passen aan jouw situatie.                Je kunt dit excell-format zelf invullen, zodat we een balans/ Verlies-en winst kunnen opstellen.                    Eventueel kun je zelf de balans (leren) maken.                                                                                              Want ook voor administraties geldt: wij helpen voorzover het nodig is/ u dat wenst.

BTW aangifte

Wij kunnen uw BTW aangifte verzorgen zowel per maand, per kwartaal of per jaar.
U kunt alle inkoop- en verkoopfacturen brengen, dan tellen we de btw.
U kunt alle facturen in een (excel) overzicht zetten, dan controleren we de btw.
Aangezien het te betalen btw-bedrag vóór het einde van de maand, eindigend op het tijdvak, op de rekening van de belastingdienst moet staan, zijn de eerste twee weken van de maand het handigst voor een afspraak.

Ga naar boven