Oude postweg 123
3711 AE Austerlitz

 

0343-563944
U bevindt zich hier: Denk aanT-biljet

T-biljet

Een T-biljet mag worden ingestuurd over de afgelopen 5 jaar.
Dus heb je in een jaar:

 • niet elke maand gewerkt en is er wel loonbelasting ingehouden
 • rente betaald in verband met de hypotheek op je woning
 • veel ziektekosten zelf betaald (maandelijkse premie en eigen risico tellen NIET mee).
 • veel weggegeven aan goede doelen met ANBI-keurmerk
 • een studie zelf betaald (lesgeld, examengeld en verplichte boeken/leermiddelenlijst), die meer dan € 250 kostte per jaar (t/m 2021)

Vul dan een T-biljet in !

N.B. Voor studiekosten komt er in 2022 een voucher-systeem (directe vergoeding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt). De studiekosten-aftrek in de inkomstenbelasting komt dan te vervallen.

Administratie

Heb je al een administratie? Dan kijken we eerst hoe je dit doet en of/hoe dit handiger kan.                             Ik heb een excell-format gemaakt voor de administratie. Dit is snel aan te passen aan jouw situatie.                Je kunt dit excell-format zelf invullen, zodat we een balans/ Verlies-en winst kunnen opstellen.                    Eventueel kun je zelf de balans (leren) maken.                                                                                              Want ook voor administraties geldt: wij helpen voorzover het nodig is/ u dat wenst.

BTW aangifte

Wij kunnen uw BTW aangifte verzorgen zowel per maand, per kwartaal of per jaar.
U kunt alle inkoop- en verkoopfacturen brengen, dan tellen we de btw.
U kunt alle facturen in een (excel) overzicht zetten, dan controleren we de btw.
Aangezien het te betalen btw-bedrag vóór het einde van de maand, eindigend op het tijdvak, op de rekening van de belastingdienst moet staan, zijn de eerste twee weken van de maand het handigst voor een afspraak.

Belastingadvies

Belastingen kom je vaker tegen dan je lief is: op je loonstrook, in je bedrijf, bij schenken / overlijden en bij gemeentelijke heffingen.
We vullen aangiften inkomstenbelasting, aangiften omzetbelasting, schenkings- en overlijdensaangiften in.

Financiele planning

Soms is het moeilijk de financiele gevolgen van een of meerdere veranderingen te overzien.
Wij bieden hulp bij het maken van een financiele planning, bijvoorbeeld bij:

 • Voor / na pensioen
 • Voor / na ontslag
 • Voor / na aankoop eigen woning
 • wel/niet fiscale partners zijn
 • wel/niet huwelijkse voorwaarden (ivm beperkte gemeenschap per 01 januari 2018!)
 • echtscheiding, einde samenwoning
 • hoe lang kan ik leven van mijn spaargeld ?
Ga naar boven